ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

7 days
620 €
27/6 ● 25/7
9 days
730 €
8/8 ● 22/8 ● 29/8 ● 17/10
10 days
1110 €
13/7 ● 10/8 ● 31/8 ● 14/9 ● 26/10 ● 9/11
11 days
1990 €
13/6 ● 4/7 ● 29/8 ● 19/9 ● 24/10 ● 14/11 ● 5/12
15 days
1650 €
18/6 ● 16/7 ● 6/8 ● 20/8 ● 10/9 ● 10/10
11 days
2380 €
13/6 ● 4/7 ● 25/7 ● 8/8 ● 29/8 ● 12/9 ● 24/10 ● 14/11 ● 5/12
From 14 to 19 days
3350 €
4/8
From 12 to 15 days
1189 €
30/5 ● 15/6 ● 27/6
7 days
535 €
Καθημερινά
9 days
2595 €
Καθημερινά
7 days
2155 €
Καθημερινά
9 days
1840 €
20/5 ● 11/6 ● 21/6
15 days
2200 €
Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο