ΣΑΦΑΡΙ

9 days
1199 €
17/3 ● 6/4
From 4 to 6 days
295 €
Κάθε Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη (Ιανουάριος - Μάρτιος / 25η Μαρτίου / Καθαρά Δευτέρα)
From 6 to 7 days
770 €
6ήμερο πρόγραμμα: Κάθε Τετάρτη και Σάββατο | 7ήμερο πρόγραμμα: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή (8/1 έως 31/3) + Καθαρά Δευτέρα + 25η Μαρτίου
From 5 to 6 days
490 €
Καθημερινές αναχωρήσεις
12 days
1990 €
Καθημερινά (εκτός εορτών)