Ολλανδια

Ολλανδία είναι το ευρωπαϊκό τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (ολλανδικά: Koninkrijk der Nederlanden), και είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με συνταγματικό μονάρχη. Στο βασίλειο ανήκουν και η Αρούμπα, το Κουρασάο και ο Άγιος Μαρτίνος (πρώην μέρη των Ολλανδικών Αντιλλών). Λέγεται συχνότερα Ολλανδία, αν και αυτό το όνομα αναφέρεται συγκεκριμένα σε δύο μόνο από τις δώδεκα επαρχίες της, τη Βόρεια Ολλανδία (ολλανδικά: Noord Holland) και τη Νότια Ολλανδία (ολλανδικά: Zuid Holland). Η χώρα βρίσκεται στην βορειοδυτική Ευρώπη και περιβάλλεται από τη Βόρεια Θάλασσα, το Βέλγιο και την Γερμανία. Περίπου το 1/4 της χώρας βρίσκεται κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Έτσι, 3.000 χιλιόμετρα φραγμάτων προστατεύουν τη χώρα.

6 days
800 €
19/10
5 days
555 €
26/10
5 days
595 €
26/10
14 days
875 €
21/7 ● 4/8 ● 18/8 ● 8/9
6 days
625 €
24/7 ● 31/7 ● 7/8 ● 14/8 ● 21/8
7 days
765 €
21/7 ● 28/7 ● 4/8 ● 11/8 ● 18/8 ● 25/8
5 days
545 €
21/7 ● 14/8
5 days
595 €
20/7 ● 27/7 ● 3/8 ● 10/8 ● 11/8 ● 17/8 ● 24/8 ● 31/8 ● 7/9
6 days
569 €
12/7 ● 4/8 ● 11/8 ● 18/8 ● 25/8 ● 4/10 ● 25/10 ● 15/11
7 days
765 €
18/8 ● 25/8